RENDELŐ

usse_ko_gordul_a_ko_harom_a_ko.jpg


Hívd magadhoz a könyvet, hogy hidd is, ne csak lásd. Hogy tedd is, ne csak várd. S ha várnád, legelőbb innen, innen, innen és innen várhasd. S ha előbb inkább azt látnád, amit magáról érkezőfélben is csak jó előre jelzett, azt innen és innen láthasd.


IDÉZŐ - A HÉT IDÉZETE

Szólítsd, hogy ő is szólítson.
Innen, ha máshonnan nem.
Hogy miért ne, ha mégis igen.

MESÉLŐ

Hogy ha szól, úgy szóljon, mintha bizony már sok száz év óta szólna. Mintha szájról szájra is csak régóta járna. S ahogy a tűz mellett a szóbeszéddel csak eljárna, valamit azzal is csak folyton magán formálna. Hogy ami szól, az is csak olyan legyen, mintha már magam is csak lejegyezném. Hogy ami a Hang bennem, az ugyan szólva szólván is csak olyan legyen, mintha sok beszéd sok hangjából állt volna össze nekem, hogy jegyezni is jegyezhessem, s hozzá még őrizni is őrizhessem.

tovább »

LAPOZGATÓ

HÍVOGATÓREJTŐZKÖDŐ

ZENDÜLŐ

Steven Wilson - Harmony Korine

Mert nekem egyre csak ez a fény ragyog ott, ahol bennem a tetejetlen fa hetedik ága szanaszét ágazik. Ahol a drágakövek fényei közé simulva csakis a fények közé zuhanás a királyságod. Ahol a szédület az udvartartásod. Ahol a gyémántok eszeveszett lángolása minden kincsed. Ahol a ragyogás ragyogása az egyre csak tékozolt örökséged. Mert minden vele kezdődött bennem, s vele lehet minden kezdetemet megörökítenem. Így jöttem, ha bennem a szédület minden sötét pompája fénylett. Innen jöttem, ha bennem a zuhanás minden suhanó örvénye kerengett.


Led Zeppelin - Starway To Heaven

Mert először csak a szédült ragyogásban tobzódó gyémánttól tudtam, amit tudhattam. Hogy bármikor felmutathassam, milyen a füst a víz felett, hol nyílik a csillagösvény a mennybe, és hová gördülnek tovább a kövek. Aztán zuhantam én annyit, hogy magamat darabokra szaggatva s a darabjaimból is újra csak egybevarázsolva bármikor felmutathassam, milyen a kazamata zamata, hol rangosabb a harang rangja, s hogy hiába hűl ki a két kezed, attól még hibátlan lesz a marionett.


Sólstafir - Fjara

Mert van a magasság sötétsége, van a mélység sötétsége, és van Lételenország üres sötétsége. Ez a három sötétség örvénylik és hullámzik ott, ahol a Fekete-tengerek szélén a part szakad. Ott az őrzés már a háborítatlan nyugalom őrzése – noha tudván tudod, hogy ebben a nyugalomban lassan összeolvadsz a sötétséggel. Ott az őrzés már az érlelődő cselekvés keresése – noha tudván tudod, hogy ebben a keresésben a tetteidben is te magad lehetsz a fény.


Lou Reed - Hooky Wooky


Mert ahogy a szépen szóló udvarokat kutattam, a lovammal egyre csak Közép-Nirvánia udvaraiba, s ott is a mélykéken ragyogó és narancsvörösen izzó egek alá jutottam. Azokban pedig bárhol topogtam és bárhol dobogtam, mindenütt csak azt láttam és azt hallottam, hogy a gitárok zúgása és a dobok dobbanása is csak éppen azért tesz, amiért én is javában tehetnék. Mert a léleknek az a dolga, hogy útnak induljon. Hogy messzire szakadjon. Halódó testet csak maga mögött hagyjon. Húst és vért soha ne féltsen. Szétdaraboltatva is újra eggyé váljon. Hogy amit a mámor szava rejt, abban a végtelen térrel való birkózás vetélkedjen. A lélek önfeledt utazása szárnyaljon. Álombéli ringatózás lebegjen. Hogy amit a mágia szava rejt, abban az önkívület marasztalása maradjon. A megtáltosodó test felajzása húzódjon. Izzó parázs terítéke terüljön. Parázsló tűz felszítása szikrázzon. Hogy amit a magasság szava rejt, abban egetverő dübörgés és visszafogott hömpölygés zúgolódjon. Ellentmondást nem tűrően. Fenségesen és mocskosan. Mámorosan, mágikusan és magasan.


Shellac - Prayer To God

Mert Lovas vagyok. Egy minden házba benyerítő paripa lovasa. De ha Lovas vagyok, máris tudom a dobok szavát. Tudván tudva: ha Táltos vagyok, fohászkodom. Tudván tudva: ha Harcos vagyok, csatázom. De a fohászomban is ott van a harc. Egy fenséges harc a Hadak Urával. Ahogy a harcomban is ott van a fohász. Egy könyörtelen fohász az Öreg Isten Ostorával. Hogy csak úgy csattan. Hogy csak úgy éget. Hogy csak úgy hasít. Ahogy a dob szétveri a falakat. Ahogy az ének leordítja az arcodat. Ahogy a gitár szétszakítja a hangodat.


Agalloch - Desolation Song

Hogy hallhasd, ahogy az ének suttogó szavába annyi szenvedély férkőzik, amennyit teli torokból is hiába kiabálnál. Nem tolakodva, de mégis helyet keresve. Nem zabolátlanul feltörve, de mégis kiütközve. S hogy hallhasd, ahogy beszökik az udvarba egy vékonyan pendülő húr hangja, s hogy ez is csak azt cifrázza, hogy nincs az a mélység, amelyben ne lehetne otthon a magasság összes rajzolata. Hogy ebből is csak azt értsd meg, amire az Árkok Földje tanít. Hogy lehetsz szomorú, de szomorúságodban is büszke. Hogy lehetsz lemondó, de minden lemondásodban is ott éghet a harc tüzének emléke.


Thy Catafalque - Köd utánam

Mert ezért van az, hogy néha már magam sem tudom, hol vagyok. Tojáshéjban ringok, s a hetvenhét forgás szédületét kitöltve ugyan Pillát ölelem, de ezzel is csak olyan a táncom, mintha az Ég és Föld mozgása lenne. Ha behunyom a szemem, Kőlánya Tündért hallgatom, aki a mellemben lakik, belülről simogat, és folyton énekel nekem. Ha behunyom a szemem, Kőfia Óriást hallgatom, aki a föld mélyén forgolódik, s amit mond nekem, azt is csak a föld morajlásából kiáltja. Ahogy a tojáshéj visz, úgy forgok az áramlásban, mert nem lel szilárd helyet a lábam. Örvénylő tenger ragad magával, mert sodródom, nincs megállásom, de bizony állni sincs ám már hol megállnom.


Gire - Nádak, erek

De ha már örökké állhatatlan a zendülésem, legyen abban a zengésben valami abból, amit az arany dióhéj őrzött. Az árkok morajlásából. Legyen abban a zengésben valami abból, amit a gyémánt dióhéj őrzött. A tündérek rejtekének csengéséből. Legyen abban a zengésben valami abból, amit a harangvirág szirma őrzött. A fekete vár kapuinak döndüléséből.

ŐRZŐ

Nyitatlan nyílik, gyulatlan gyulladik

A másik magunk
nyomán lép elő

Éjten éjjel,
reges reggel

Nem az a Nap,
nem az a Hold

TALÁLÓ

SZÍNLELŐ

Jelenések hét rendbéli úton, három felvonásban. (Napút, 2012/4. 3-34.) Hogy a hét itt csak úgy legyen, hogy a három háromszor is csak három legyen. Hogy a színpadon is együtt legyen az Ég, a Föld és az Ember alkotta Nagy Triád, a Tien-ti-zsen, de úgy, hogy ezzel már az újabb hármasságok is szépen kibontakozzanak. Az Ég hármassága itt: a mámor, a mágia és a magasság. A Föld hármassága itt: a tisztelet, a tartás és a teremtés. Az Ember hármassága itt: a rím, a rítus és a ritmus.

TÁMOGATÓ

Ha találva érzed magad, akkor már itt is jelen vagy, de akár még részt is vehetsz. Segíthetsz abban, hogy a kő kövön maradjon. Ha könyv – akkor szakrális erejű műtárgy legyen. Ha zene – akkor delejes erejű hangköltészet legyen. Ha színpadi bemutató – akkor mágikus erejű szertartás legyen.

VISSZHANGZÓ

Semmi nem véletlen. Aminek meg kell történnie, éppen úgy történik, ahogyan meg kell történnie. Legyen a visszhang jele az első válasz utolsó mondata, mert már az is találva talált, hiszen így kellett lennie, legyen bár a lelke rajta. Legyen a visszhang jele az, hogy könyv mindenkinek és senkinek.

tovább »

Hogy egyet se szólok, de azt is lassan mondom?

usseko 2010.11.24. 13:00

Hogy ki vagyok én? A Hang vagyok, aki bennem és általam szól. Ha a képre nézel, a legegyszerűbb válasz az lehet, hogy akár ugyan ez sem más ám, mint kakasnak kukorékolása. Kakastaréj (47° 42' 15.60" N  23° 50' 28.75" E ) sziklákkal ékes ingása. Hogy szállna bár a kövön megálló kövek ormára. Szállna bár a szegény köveknek szabadulására.

Hogy ha szól, bennem és általam is csak úgy szóljon, mintha bizony egy Beszélő Hegy mélyéről is már sok száz év óta szólna. Mintha szájról szájra is csak régóta járna. S ahogy a tűz mellett a szóbeszéddel csak eljárna, valamit azzal is csak folyton magán formálna. Hogy ami szól, az is csak olyan legyen, mintha már magam is csak lejegyezném. Hogy ami a Hang bennem, az ugyan egyet se szólván is csak olyan legyen, mintha sok beszéd sok hangjából állt volna össze nekem, hogy jegyezni is jegyezhessem, s hozzá még őrizni is őrizhessem.

Hogy örökségként is csak kapva kapjam. Világnak világát kapva kapván. Parányok parányát tudva tudván. Irdatlan irtásokat várva várván. Hogy minden szakasztott úgy legyen, ahogy éppen szakadatlanul is lenne. Ahogy kő kövön marad, amikor a föld is földet ér. Ahogy a burok is csak meghasad, ahogy korty kortyot követ, amikor elnyel a világ, s te is elnyeled a világot.

De ha a világ nyel el, ahogy én is a világot nyelem el, nem lehetek hát az, akinek neve lehetne, s a neve akár egy kötet borítóján ékeskedhetne. Persze van név a kötet borítóján, hogyan is ne lenne, s van is ám közöm hozzá, hogy az a név engem néven éppen így nevez, de végtére is hiába van, mert nincsen nekem nevem. Nem érdemes magamra neveket keresgélnem. Vagyok, aki vagyok, s hozzá minden, aki csak a halál ellen bujdosva lehet lennem.

S azt is jól látod, hogy miközben Beszélő Hegy vagyok, közben a leginkább azért egy könyv szószólója vagyok. Egy könyvé, melyben kövek ütlegelnek, de ha abban a sok-sok ütlegelésben a köréd gördülő kövek dacos taszításait idővel kiállod, akkor magadat a tizenkét kőműves közé szépen te is bármikor kiállíthatod, s a falaidban még a gördülő köveket is szépen csak a kövön marasztalhatod.

Így aztán az aranykakas aranytaréjának útjával megtalálva is csak egy mágiával magasztalt, mámorral magas Beszélő Hegy vagyok. Holott ugyan közben még Gubancos is vagyok. Holott Göncös is vagyok. Holott Kece is vagyok. Holott Pőre is vagyok. S hozzá még persze Pilla vagyok, de vele azért úgy vagyok, hogy tőle független csak úgy maradhatok, ha neki egyre csak korlátlan szabadságot adok.

Üres hát a serleg, mely éppen belőlem csordul ki, s nincs ám egy fia tallérom sem, ahogy azt mondom, hogy rabolj ki. De mégis van ám mit rabolni tőlem. Azt lehet elrabolni tőlem, hogy nincs ám kitől mit remélnem, s mégis van ám mit megőriznem. S ha van mit megőriznem, inkább nem emberekhez fordulok, hanem fordulok egy csiga üresen maradt házához. Fordulok egy égbe szökő ág kacér hajladozásához. Egy önmagába kócolt virág buja virágzásához. Egy patak mélyén koptatott kő körül zúgó szertelen áradáshoz. Egy fák ágai közé zuhogó fénynyaláb foszló foszladozásához. Egy erdő mélyén mintázott hópehely kósza kristályához. Egy korhadó fa korhadására vetett tétova árnyékhoz. Egy levelek szövevényébe szövődő levélből szőtt kusza szőtteshez.

S ha éppen szavakat öltök egymásba, akkor az is csak ilyen szőttes lehet ám. Hangok szőttese, melyet az erdő szőtt bele a maga rejtekébe. Szőttes, melyben levél rejtezik a patak csörgedezésébe. Szőttes, mellyel ágak ágaznak a kövek gördülésébe.

Hogy ki vagyok én? Az vagyok, aki kővé dermedtem, mert egyet szóltam, s kettő lett belőlem. S ahogy a kettő lett, úgy az öt is meglett, s ezen kiötölni ugyan már semmit sem kellett. S ahogy magunkat megsokszorozva szíre-szóra is csak hanyatt-homlok ringatóztunk, a hetvenhét forgás szédülete is csak-csak kitelt rajtunk. De ha kívánósak voltunk, bizony éppen kívántunk. De ha éppen találósak voltunk, éppen ugyan találtunk. Találtuk magunk körül hullámokon ringó tojás héját. Találtuk magunk körül kicsi kertben megbújó irtózatosan nagy kert minden rejtve rejtőző zugát. Néha úgy találtuk, hogy éppen vendégségbe tartanánk. Néha úgy találtuk, hogy éppen tojáshéjban ringatóznánk.

Folyó vizén, partok mentén. Mezőkre tűző nap brokátszőnyegén. Gyermekek selymesen fehérlő hajfürtjén. Király parancsa nyomán eljárva a teljes ég alatt, s az ég alatt táruló selyemmezők minden egyes téres terén. Vezérnek a jelet a gyepűn ugyan bizony se füsttel, se porral meg nem adva, de a királlyal nyílegyenesen a kincses palotába tartva, a falun daloló vének énekébe pedig sorra-rendre szépen bele-beledúdolva.

Ott, hol ha keresnek, meg nem találnak, ha megtalálnak, meg nem látnak, s ha látnak, meg nem ismernek. Ott, ahol hol vagy, hol nem vagy, s ha vagy, bizony vízen túl, erdőn innen, hegyen alól, völgyön felül vagy.

 

Ha találva érzed magad, hagyj jelet magad után az Üsse kő Facebook-csoportjában. Hogy hidd is, ne csak lásd. Hogy tedd is, ne csak várd.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://usseko.blog.hu/api/trackback/id/tr462469981

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.